एम.टी.एस जळगाव

सेक्टर ए 65/66, अजिंथा चौक, जुनी एमआयडीसी, जळगाव - 425003.

मोबाइल: 9422283150 सोमवार ते शुक्रवार: सकाळी 11 ते दुपारी 2.

ई-मेल:mtspariksha@gmail.com