एम.टी.एस जळगाव

'सुदर्शन', प्लॉट क्र ..6 कृषी कॉलनी, जळगाव-42२5 ००१

मोबाइल: 9422283150 सोमवार ते शुक्रवार: सकाळी 11 ते दुपारी 2.

ई-मेल:mtspariksha@gmail.com